AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivostiLjudi

ĐURA JAKŠIĆ: Bliskost pesnika i budale

Za stolom kod „Kolarca” sedeo je Đura s društvom. Tu je bio i novi gost, jedan mladi gospodin koji se vratio sa strane i hteo je da se pred društvom pokaže i proparadira.  Sedeo je baš prema Đuri, s druge strane stola, i živo dokazivao društvu o nekorisnosti poezije.

Đura ga je ravnodušno posmatrao, slušajući šta sve govori mladi čovek koji je sa strane doneo „nove ideje”. Ovaj se u svom pripovedanju toliko zatrčao da je počeo pesnike porediti s ludacima. Najzad će zaključiti:

– Pesnik i budala, to su dva vrlo bliska stvorenja; oni su vrlo blizu jedan drugome.

– To i ja vidim! – reče Đura, misleći na sebe i govornika.

Mladi čovek s „novim idejama” nastavi:

– Naravno… to morate priznati. Eto, recite mi, kakva je razlika između jednog pesnika i ludaka, to jest: šta stoji između jedne budale i jednog pesnika, šta ih razdvaja?

– Ovaj astal ih razdvaja, astal za kojim sedimo! – reče nemarno Đura i okrete glavu na drugu stranu.

Društvo prasnu u smeh, a mladi čovek s „novim idejama” zaćuta.

 

Izvor: Zlatni prah : antologija anegdota o znamenitim ličnostima [prir. Uroš Ječmenica], Službeni glasnik, Beograd, 2018, str. 434.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

Prethodni članak

Rođen je revolucionar Afanasije Stojanović

01a Branislav Nusic i Zanka Stokic
Naredni članak

Izvedena je premijera „Gospođe ministarke”