02_najZajecar

Naj@Zaječar

Prezentacija nematerijalnog nasleđa opštine Zaječar i njene okoline.


Srpski Legat 0
sombor-priprema

Naj @: Sombor

Grad Sombor se nalazi u severozapadnom delu Vojvodine, odnosno Srbije. Sombor i njegov atar su na dnu basena nekadašnjeg Panonskog mora, omeđeni na karti Evrope sa 16°31′ i 17°06’30“ istočne geografske dužine i 46°34’15“ i 46°03’20“ severne geografske širine Teritorija se prema severu graniči sa Mađarskom, na severoistoku sa opštinom


Srpski Legat 0