AktuelnostiDa se ne zaboraviZanimljivostiLjudi

BAOŠA (1379–1385)

Baoša je posle smrti brata Đurđa primio prostranu državu, koja se pružala od Dubrovnika do Valone. On se uglavnom ipak više brinuo za južne pokrajine svoje države nego za severne. To se u narodu osećalo, te zbog toga Baoša u Zeti nije bio popularan. Proveo je dobar deo svoje vlade u savlađivanju raznih pobuna u severnim pokrajinama svoje države.

Izgleda da Baoša nije uopšte bio sposoban da se prilagodi prilikama i da u danom momentu jasno uoči i oceni situaciju. Prek i oštar, bio je bez sumnje dobar ratnik, ali rđav političar i državnik.

U početku je Baoša bio u dobrim odnosima sa svojim susedima, ali je ubrzo došao u sukob sa Karlom Topijem i uzeo mu Drač. Kad je bosanski kralj Tvrtko 1385. godine od Ugarske dobio Kotor, dođe on u sukob i sa Tvrtkom. Sa Tvrtkom je Baoša uspešno ratovao, pa je Tvrtko morao moliti Mletačku republiku da posreduje za mir među njima.

Sukob sa Karlom Topijem, međutim, doveo je Baošu do katastrofe. Karlo Topija je, kad je došao u sukob sa Baošom, pozvao Turke. Oni su se odazvali Karlovu pozivu i napali su iznenada na Baošu sa velikom vojskom. Baoša je na brzu ruku sakupio nešto više vojske i pošao je protiv njih. Na Vojuši je došlo do bitke, u kojoj je Baoša potučen i poginuo.

Stanoje Stanojević

 

Izvor: Stanojević 2013: Stanoje Stanojević, Svi srpski vladari : biografije srpskih (sa crnogorskim i bosanskim) i pregled hrvatskih vladara, Beograd: „Otvorena knjiga”, str. 105–106.

Sanja Vukovic

Sanja Vukovic

fotozakontakt
Prethodni članak

Rođen je kompozitor Slobodan Atanacković

ur
Naredni članak

Stvorena je Užička republika