220px-Djura_Jaksic_autoportret
05 dec 2020

ĐURA JAKŠIĆ: Ugađam sebi, a nikako da ugodim

Đura Jakšić je svoj mnogi slobodni čas provodio na Savi ispred gostionice poznate po vlasniku Gašparu kafedžiji, koga pominje i u svojim pripovetkama. – Šta radite, gospodine Đuro? – upita ga jednom neko ispred kafane. – Eto, ugađam, pa nikako da ugodim – reče Đuro. – A šta to ugađate?

0
330px-Marko_-_Mina
30 nov 2020

Leopold Ranke: ISTORIJA U PESMI (1829)

[…] Vredno je pogledati kako se nacionalna istorija tek unošenjem u pesmu pretvorila u nacionalnu svojinu i tako bila očuvana u živom predanju. Ranija vremena su gotovo zaboravljena; sećanje se hvata za poslednji sjaj nacije i za propast ovoga sjaja. Ova propast prikazana nam je u nekoliko velikih ciklusa pesama.

0
New_Belgrade
29 nov 2020

KAFANA „KOD NEMAČKOG CARA”

U mnogo čemu nesvakidašnja kafana, u Garašaninovoj ulici, usred velike bašte sa jorgovanima, lipom i bagremima, ali i bistom nemačkog cara Vilhema. Vlasnik je bio Ferdinand Stavenov. Kafanu je kupio od Jovana Zamstila i njegovog ortaka ‒ pivara Smuteka. Takođe je kafanu godinama držao pod zakup otac g. Stevanova Pepike,

0
Karađorđe,_standing
26 nov 2020

ZAŠTO OTMIČAR OTETU DEVOJKU TRIPUT OPASUJE SVOJIM PASOM?

Nenošenje pojasa u narodu se smatra neprikladnim ponašanjem ili pak znakom potpunog poverenja prema osobi koja se tako dočekuje, odnosno prema osobi pred kojom se skidamo. Kada, na primer, Karađorđe nastoji da nagovori vojvodu Lazara Mutapa da ga odmeni u megdanu sa Crnim Arapinom, koristi upravo ustaljena verovanja. Nastojeći da

0
Selo Grgurevci
25 nov 2020

SLEPICA IZ GRGUREVACA ‒ KOSOVKA DEVOJKA

  Ne znamo ime. Među najboljim pevačima Vukovim pominje se samo kao Slepa ili Slepica iz Grgurevaca. Grgurevci su selo kod Sremske Mitrovice. Vukova slepa žena guslar pevala je u Šišatovcu, a putovala znatno dalje. Na osnovu njenih pesama, tananom analizom, sačinio je profesor Vladan Nedić njen biografski i pesnički

0
Screenshot_1
24 nov 2020

ZAŠTO SE KAŽE: DRAGI KAMEN

Ovaj izraz, kao i nekoliko narednih, po svome se nastanku razlikuje od ostalih ustaljenih izraza obrađenih u ovoj knjizi. On nije preuzet ni iz Biblije, ni iz grčkih mitova i legendi, niti je nastao u literaturi ili u određenim životnim okolnostima; nije vezan ni za određene istorijske događaje i ličnosti,

0
300px-Loza_nemanjica
22 nov 2020

Stanislav Hafner: SVETOSAVSKA CRKVA I RIM U XIII I XIV VEKU (1976)

[…] Srednji vek je bio u Evropi, kako to pokazuje savremena medievistika, jedno veoma kreativno doba, koje je stvorilo osnovu za čitav kasniji razvoj. Tada je započeo opšti polet kod mladih naroda, koji su tek stupali u evropski istoprijski horizont, pokrenuti iz arhaične nepomičnosti ka novom duhovnom stvaranju, ka razvijanju

0
MilosObrenovic_1848
19 nov 2020

MILOŠ OBRENOVIĆ I LEPA DANICA

Kada bi knez Miloš ushteo slatka razgovora sa lepom Danicom, koju je kao robinju kupio u Carigradu i posle držao u svom konaku, obično bi rekao: ‒ More, neka dođe Danica, da prišije jedno dugmence na košulju! A kad Danica u tom poslu ostane poduže u kneza, nestašna mlađarija je

0
Nikola Pasic
18 nov 2020

ČEGA SE UPLAŠIO NIKOLA PAŠIĆ?

Vozio se Nikola Pašić po Srbiji, u nekoj predizbornoj agitaciji. ‒ Ovaj, kočijašu, usporide preko ovog mosta ‒ reče jednom. ‒ Da nam se nešto ne desi! Čudio se kočijaš: ‒ Zar se plašite, gospodine Pašiću? Svi prelaze preko ovog mosta! ‒ Oni svi, ovaj, ne znaju da sam ga

0
Screenshot_1
16 nov 2020

DOSITEJ KARAĐORĐU: SAMO SE BOGU MOLIM DA TI NE PADNEŠ

DOSITEJ KARAĐORĐU: SAMO SE BOGU MOLIM DA TI NE PADNEŠ Bio Dositej u vinogradu na Oplencu, u Topoli, i nabrao neke travke da jede kao salatu. Porosila kišica, poklizalo. Idući ozgo nizbrdicom, on udari pored gradske kule. Kao star čovek, često se oklizne, gotov da padne. ‒ Čuvaj se da

0
unnamed
15 nov 2020

NJEGOŠ: MOG NASLEDNIKA ČUĆE CIJELA EVROPA

U Beču bolesnom vladici Njegošu, između ostalih, dolazio je i Branko Radičević. Vladika se rado s njim razgovarao. Ne beše to onaj stari Branko. Promenio se, bolešljiv, neveseo. Jednog dana bilo nas je više, vladika u velikoj stolici nasred sobe, sa isturenom glavom, žmuri. Mislili smo da spava. Doktor Radišić

0
untitled2
14 nov 2020

KRALJEVIĆ PETAR I KNEGINJA ZORKA

Knežević Petar Karađorđević, budući kralj Petar Prvi, oženio se relativno kasno, neposredno pre svog 40. rođendana. Njegova nevesta bila je Zorka, najstarija ćerka vladara Crne Gore kneza Nikole I Petrovića i kneginje Milene. Zorka (1864‒1890) se 1883. udala za dvadeset godina starijeg Petra Karađorđevića. Doduše, tada je imala 19 godina,

0
Ivo-Andruć
11 nov 2020

ANDRIĆ: SPISAK OČEKIVANJA OD UMETNIKA

  Kad bi neko sastavio spisak svega onog što mi tražimo i „očekujemo” od umetnika i javnog radnika uopšte, ispala bi čudovišna slika od koje bismo se i sami uplašili. Hoćemo prvo da je blizak nama po shvatanjima i po načinu izražavanja; i to svaki od nas hoće, a mi

0
800px-Sveti_Sava_Kraljeva_Crkva
08 nov 2020

RASTKO NEMANJIĆ O ČOVEKU KOGA SVET ISMEJAVA

Nađe se pred princem Rastkom i jedan ćelav čovek: ‒ Gospodine veliki, svijet me ismijava! ‒ Svet? Ceo? ‒ Cio svijet, baš. ‒ Što te ismejava? ‒ Zbog ćele! Živ se pojedoh! ‒ Dokon svet. ‒ Neka svijet bude dokon na tuđ račun, a ne na moj! ‒ A ti

0