1280px-Szentendre4
23 jun 2019

SENTANDREJSKI ZVONICI (V)

Sentandreja – to su njene crkve, ikone i ikonostasi koji najjače privlače pažnju poklonika umetnosti. Ali, Sentandreja – to je i ona bogata arhiva, i dragocena biblioteka, koje čuvaju deo nenapisane istorijske istine o Srbima u ovim krajevima; – to je i Muzeum Budimske eparhije, gde se čuvaju umetnički predmeti

0
c00ce908-6cd6-40f5-8e8a-ec9255e85772
22 jun 2019

ILIJA GARAŠANIN: Politika Srbije

Tursko carstvo [mora se] raspadati, i to raspadanje može se samo na dva načina dogoditi: Ili će carstvo to biti razdeljeno; Ili Biće ono na novo sazidano od svojih hristijanskih žitelja. [Primječanija o razdeljenju carstva] O slučaju ovom nećemo opširno govoriti, no samo to primetiti moramo da bi pri ovom

0
800px-Jesus_szentendre_soc
16 jun 2019

SENTANDREJSKI ZVONICI (IV)

Postepeno, Sentandreja je menjala lik, a njene obrise obogatile su varoške kuće, koje se nama danas čine niske, a starim Sentandrejcima bile su prave palate, na sprat, sa dućanima i magacinima u prizemlju, sa prostranim podrumima i visokim tavanima koji su služili i kao skladišta robe, pa otuda još i

0
Aleksandar_Mišić
15 jun 2019

ALEKSANDAR MIŠIĆ: Moja polovina krvi je istekla na Kolubari…

Kada su Nemci 1941. godine, u selu Struganiku, uhvatili dva majora kraljevske vojske, Aleksandra Mišića i, njegovog kolegu, Slovenca Flegla, odveli su ih u Valjevo da ih streljaju. Pre toga, ponudiše majoru Aleksandru, sinu vojvode Živojina Mišića, da mu poštede život budući da mu je majka bila čistokrvna Nemica i

0
15fd9d0d-2501-4be0-9577-57d6a184d4f2
15 jun 2019

SENTANDREJSKI ZVONICI (III)

Učesnik Kiprijanov u veštini prepisivanja i ukrašavanja knjiga bio je Gavril Stefanović Venclović – „jeromonah Gavril, više Budimi Sentandrej, ot hrama svetago Luki postrižnik” – nadahnuti pesnik, prevodilac i „slavni propovednik” iz čijih tek nedavno obelodanjenih rukopisa saznajemo nešto više o srpskoj likovnoj kulturi toga vremena. U Venclovićevoj književnoj ostavštini,

0